המחיר של סין המחיר האמיתי של היתרון התחרותי הסיני

א " 7 כסנדרה הארני אלכסנדרה האתי המחיר של סץ המחיר האמיתי של היתרון התחרותי הסיני כעת , סדרה לספרות עיתונאית עורכת : ארנה קזין אלכסנדרה האתי המחיר של סין המחיר האמיתי של היתרון התחרותי הסיני תרגמה מאנגלית : רחל אהרונ 1 כעת הוצאת הקיב ^ המאוחד / ספרית פועלים  אל הספר
הקיבוץ המאוחד