אתרי ירושלים - מידע שימושי למסייר

ערר : אבי לבסקי הרובע היהודי ואתריו הקארדו א - ה : 21 . 00 - 9 . 00 וי : 15 . 00 - 9 . 00 בחלק הדרומי : תצוגה אור-קולית על תולדות הקארדו ושיקומו . " מרכז ליפשיץ" בקארדו במקום מפה מוארת על הרובע ואתריו . א - ה : 18 . 00 - 9 . 00 ו י 13 . 00 - 9 . 00 : טל . 281827 שרות מידע על הקארדו ( וכן על הרובע ואתריו , ( ניתן ללא תשלום . בתי הכנסת הספרדיים א - ה : 15 . 00 - 9 . 00  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל