הנזירה מראה את השינים התותבות שנפלו לשטח ההפקר ונמצאו ב"כוחות משותפים" ובגילוי רצון טוב של כל הצדדים: קציני האו"ם, קצין ישראלי ועובד המנזר.