פגישה שכזאת: לגיונר מגיש קפה לחייל ישראלי בקו הגבול באבו-תור,