אנדרטה חטיבת הצנחנים בין שער שכם לשער מנדלבאום: על המצבה ח קוקים שמות 36 הנופלים, ש"נפלו ‭. . .‬ בקרב פנים לכיבוש בית הספר לשוטרים גבעת התחמושת ואזור אמבסדור‭."...‬