קו הגבול באזור מוםררה כפי שסומן בהסכמי שביתת הנשק בידי משה דיין ועבדאללה א-תל. הקו, שסומן במפה של ‭1:20.000‬ ב"צ י יינוגרף" עבה (כאן מוגדל פי ‭,(!6‬ חצה בתים ושכונות, והיה נושא לחילוקי דעות רבים.