שריון ירדני שנפגע בהתקפה על נוטרדם. פונה רק לאחר איחוד העיר.