ביכר צה"ל וסביבתה לפני איחוד העיר. מבט צפונה מקצהו התחתון של ‭\~\‬ז' ‭.7s >‬ הבנינים משני צידי הרחוב בקטע זה נהרסו אחרי מלחמת ששת הימים. ברקע - בניין העיריה.