מסלול הסיור. הערבים שניסו לכבוש את הכיכר ולהמשיך ממנה לרח' יפו ולעיר החדשה. בלימת התוקפים מחד ואי יכולתנו להמשיך מכאן לכיבוש העיר העתיקה מאידך, גרמו לכך שקו הגבול התייצב במקום זה - למשך 19 שנים. בניין העיריה נותר ליד הגבול, חשוף לאש החיילים הירדנים שעל החומה, וסימני הכדורים מתקופה זו נראים עדיין בקירותיו. בשנות ‭60-ה‬ הוצע להעביר את העיריה מערבה - לקרית הממשלה. משנתמנה טדי קולק לראש העיר ‭,1965-ב‬ הוא מיהר לבטל תכנית זו, שכן ראה בכך הנצחת חלוקת העיר, והתנכרות לאלפי תושבים - רובם עולים חדשים - המ

מסלול הסיור. הערבים שניסו לכבוש את הכיכר ולהמשיך ממנה לרח' יפו ולעיר החדשה. בלימת התוקפים מחד ואי יכולתנו להמשיך מכאן לכיבוש העיר העתיקה מאידך, גרמו לכך שקו הגבול התייצב במקום זה - למשך 19 שנים. בניין העיריה נותר ליד הגבול, חשוף לאש החיילים הירדנים שעל החומה, וסימני הכדורים מתקופה זו נראים עדיין בקירותיו. בשנות ‭60-ה‬ הוצע להעביר את העיריה מערבה - לקרית הממשלה. משנתמנה טדי קולק לראש העיר ‭,1965-ב‬ הוא מיהר לבטל תכנית זו, שכן ראה בכך הנצחת חלוקת העיר, והתנכרות לאלפי תושבים - רובם עולים חדשים - המ

הכדורים מתקופה זו נראים עדיין בקירותיו . בשנות 60-ה הוצע להעביר את העיריה מערבה - לקרית הממשלה . משנתמנה טדי קולק לראש העיר , 1965-ב הוא מיהר לבטל תכנית זו , שכן ראה בכך הנצחת חלוקת העיר , והתנכרות לאלפי תושבים - רובם עולים חדשים - המתגוררים ליד הגבול . עם איחוד ירושלים , 1967-ב נהרסו הקירות  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל