"גן השלום" - אתרים עיקריים ‭.1‬ שער האשפות. ‭.2‬ שרידי הקארדו התחתון מן התקופה הביזאנטית. ‭.3‬ מגדל פשפש הבורסקאים מימי הביניים. ‭.4‬ אזור ובו שרידי בנייני מגורים מהתקופה הביזאנטית ושרירי מקוואות שהיו בבתי מגורים בתקופת בית שני. ‭.5‬ "מגדל הביניים" -שרידי מגדל בחומת העיר מימי הביניים. ‭.6‬ אזור ובו מספר תעלות השייכות לאמות המים לירושלים מימי בית שני ולאחריה ועד לאמה התורכית. ‭.7‬ פינת כנסיית ‭.8 ."הניאה"‬ שרידי מבנים הקשורים לכנסיית הניאה ומבני הציבור שנבנו *מוד לה. ‭.9‬ מגדל הגפרית מימי הביניים