כתובות שנתגלו בחפירות הכותל. למעלה מימין: כתובת של עולה רגל יהודי מימה"ב שחרט את שמו על אבן בכותל הדרומי: "ירמיה בר גדליה בר רבי ‭."יוסף‬ למעלה משמאל: כתובת מהמאה הרביעית לסה"נ: "וראיתם ושש לבכם‭...‬ (ישע י ' סו‭.(‬ " למטה: הכתובת "לבית התקיעה להכריז" , מימי בית שני, שנפלה מראש הפינה הדרומית-מערבית של הר הבית.