קירות מבנה אומאיי (משמאל) מתחתם ומשמאל חדרי מגורים של מבנים מהתקופה הביזאנטית מאות ד-ה לםה"נ. מימין מבנה ציבורי משלהי ימי בית שני. מימין למבנים חומת העיר הביזאנטית.