תוכנית החפירות ליד הר הבית ‭.1‬ חומת העיר העתיקה - גן בית שלום. ‭.2‬ שער האשפות. ‭.3‬ הפינה הדרומית-מזרחית של הארמון האומאי - כיום פינת חומת העיר העתיקה. ‭.4‬ מגדל מבוצר מימי הביניים שסגר את מבואות שער חולדה המערבי. ‭.5‬ חצר ארמון האומאיים. ‭.6‬ בניינים מן התקופה הביזאנטית. ‭.7‬ בית מקוואות מתקופת הבית השני. ‭.8‬ בריכת החקרה. ‭.9‬ בתי קרית השלטון הישראלית. ‭.10‬ מדרגות בקדמת שער חולדה המערבי. ‭.11‬ רחבת הארזים. ‭.12‬ השער המשולש - שער חולדה המזרחי. ‭.1 3‬ הפינה הדרומית-מזרחית של הר הבית - שרידי