הולוגרמה של פסל אדריאנום במוזיאון שער שכם. פסל הקיסר, הניצב על עמוד ברחבת השער הפנימית, מתואר במפת מידבא. השחזור נעשה לפי מקבילות מהעולם הרומי.