שער שכם

מנחם מגן שער שכם , היפה בשערי ירושלים , נבנה במאה , 16-ה ע"י סינאן פאשה , הארכיטקט של סולימאן המפואר ובונה חומות ירושלים . העובדה שבכל התקופות היה זה השער המפואר ביותר , מוסברת בכך , שהוא פנה צפונה - אל מרכזי השלטון : בתקופות הרומית והביזאנטית לקיסריה ; בתקופה הערבית - לדמשק ; בזו הצלבנית - לעכו ובתקופה התורכית - לשכם ולקונסטנטינופול . זהו גם השער המוגן ביותר שבין שערי העיר העתיקה . השער בנוי בנייה מאסיבית ומאוגף בזוג מגדלים חזקים . עד למאה האחרונה נערכו קבלות הפנים לאישים רמי יחס בכניסה לשער שכם , שסימל את העיר ותפארתה מימים עברו . בזמן החדש , עם התפתחות העיר שמחוץ לחומות , הועם קמעה זוהרו של שער שכם , ובשלהי המאה 19-ה עברה הבכורה לשער יפו , שלידו התפתחו מרכזי המסחר החדשים . בתקופת שלטון ירדן שוב ידע השער ימים קשים . בשל סמיכותו לגבול , הוא נשלט ע"י העמדות הישראליות ולידו ממערב , נבנה קיר מגן . מכל מקום , בשל חשיבותו הוא המשיך לשמש בתפקידו , וזאת בניגוד לשערים האחרים הסמוכים לגבול שנסגרו לתנועה ( שער יפו , שער ציון והשער החדש . ( בשל קרבת הגבול , נסוג מרכז העסקים מסביבתו ומן הרחוב המס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל