תצפית מקרן החומה הדרומיתמערבית (באדיבות מ. בן דוב‭.(‬