תכנית המצודה כמוזיאון לתולדות העיר מקרא א. כניסה. ב. האולם המשושה - תחילת הסיור. ג. פיצאל: תכנית אור-קולית. ד. אולם המוקדש לתקופה הכנענית ולתקופת בית ראשון (קומה עליונה‭.(‬ ה. אולם המוקדש לימי בית שני - ועד לתקופה הביזאנטית‭).‬קומה תחתונה‭.(‬ ו. התקופה הביזאנטית. ז. שונות. ח. מהתקופה הערבית הקדומה ועד למחצית המאה ‭.19-ה‬ ט. שלהי התקופה העותימאנית ועד לימי המנדט. י. תכנית סיכום אור-קולית: ירושלים כיום. יא-יב. תערוכות מתחלפות וחנות המוזיאון.

מקרא א . כניסה . ב . האולם המשושה - תחילת הסיור . ג . פיצאל : תכנית אור-קולית . ד . אולם המוקדש לתקופה הכנענית ולתקופת בית ראשון ( קומה עליונה . ( ה . אולם המוקדש לימי בית שני - ועד לתקופה הביזאנטית ) . קומה תחתונה . ( ו . התקופה הביזאנטית . ז . שונות . ח . מהתקופה הערבית הקדומה ועד למחצית המאה . 19-ה ט . שלהי התקופה העותימאנית ועד לימי המנדט . י . תכנית סיכום אור-קולית : ירושלים כיום . יא-יב . תערוכות מתחלפות וחנות המוזיאון .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל