המצודה לתקופותיה ‭.1‬ בתקופה זו בוצר המקום בידי המלכים החשמונאים, ועדות למפעלם נתגלתה בחפירות המצודה בדמות חומות ומגדלים. ‭.2‬ בתקופת בית שני היה זה החלק הצפוני של ארמון הורדום , והוא כלל שלושה מגדלים מפוארים ע"ש היפיקום, פצאל ומרים. הללו לא נהרסו ע"י הרומאים בעת החורבן ‭70-ב‬ לםה"נ, אלא הושארו כעדות לחוסנה של העיר. ‭.3‬ בתקופה המוסלמית הקדומה נבנתה לראשונה במקום מצודה, עם מגדלי פינה. שריד למגדל זה שרד בדרום מזרח החצר. ‭.4‬ במאה ‭,14-ה‬ הוקמה המצודה מחדש ע"י הממלוכים במתכונת הקרובה לזו הנוכחית.