המצודה

מבוא המצודה היא אחד מהאתרים המרשימים ביותר בירושלים ומהיחידים שהשתמרו בשלמותם מימה"ב ועד ימינו . בהיותה בנויה במקום הגבוה ביותר בעיר העתיקה 770 ) מי , ( היא בוצרה כבר בתקופות קדומות . מיקומה ומצבה האיסטרטגי המשובח הביאו לכך שהיא נבנתה תמיד באותו מקום . אנו מוצאים , על כן , בשטח קטן יחסית שרידים עשירים מתקופות שונות - רובם בעלי אופי הגנתי , כמו חומות ומגדלים . המצודה שינתה את אופייה וצורתה פעמים רבות . אעפ"כ היא שרדה ( בחלקה לפתות ) קרוב לאלפיים שנה - תופעה הידועה בירושלים רק באתרים מקודשים . המצודה נזכרת תכופות ע"י עולי הרגל , אף שהללו היו מנועים מלבקר בה במרבית התקופות . חשיבות מיוחדת נודעה למקום בתקופות ההרודיאנית והצלבנית . הורדוס בנה כאן את ארמונו , ( 1 ) ובכך הניח את היסוד למצודה על מגדליה בדורות הבאים . היה זה אחד המבנים היחידים בירושלים של ימי בית שני שלא חרבו בידי הרומאים , בשמשו כקסרקטין לצבאם . בתקופה הצלבנית שימש המקום , שכונה "מגדל , "דוד כמושב המלכים הצלבנים ונחשב לאחד משלושת האתרים החשובים בירושלים . לצד כנסיית הקבר וכיפת הסלע , הוא הונצח בהבלטה רבה במטבעות ובמפות הצלבניו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל