מבט דרך חלון התצפית הדרומי לעבר חומה מימי בית ראשון.