כנסיית הניאה וסביבתה לפי אביגד. השרידים שנמצאו בשטח מצוינים בשדוור.