העמוד המונומנטאלי בכיכר בתי מחסה. משמאל: העמוד המשוחזר שהתנשא לגובה של ‭10-כ‬ מ' .