תכנית הבית השרוף: ‭.1‬ חצר קטנה. ‭.5-2‬ חדרים שונים. ‭.6‬ מטבח. ‭.7‬ מקווה מדורג. משמאל: אבן משקל ועליה הכתובת: ‭)"‬ד)בר ‭,"קתרס‬ שנמצאה בבית השרוף. הבית היה שייך כנראה לכהנים מ"בית קתרוס" - משפחת כהנים ידועה בימי בית שני.