המגדל הישראלי והמגדל החשמונאי (משמאל‭,(‬ עם אבני סיתות שוליים אופייניות.