מימין: מפת ירושלים בסוף תקופת המלוכה. במפה נראית ה"חומה הרחבה" והתייחסותה לעיר. הנקודות מסמנות אתרים ישראלים שנחפרו. משמאל: תכנית שרידי הביצורים הישראליים ‭(3-1 )‬ והחשמונאיים ‭.(7-4)‬ בקדמת התמונה ‭,(1)‬ ה"חומה ‭."הרחבה‬