הקרדו המשוקם ובו משולבים שרידים קדומים וביניהם "ארובות ‭,"מוארות‬ המראות שרידי ביצורים קדומים. מימין: שרידי חומה חשמונאית.