למעלה: שרידי ביצורים קדומים שנחשפו בחפירות הרובע (מגדל חשמונאי ומגדל ישראלי‭.(‬