בולה שנמצאה בשטח G ועליה כתובת: "לגמריהו בן ‭."שפן‬