בולה משטח G שנמצאה ב"בית הבולות‭:"‬ "לבניהו בן הושעיהו"