שבר מעיטור של כן פולחני מחרם, מן המאה ‭,10-ה‬ שנמצא בשטח ‭. G‬