שטח ‭, G‬ מבט כללי ממזרח ‭.1 :(1 982)‬ קירות התמך ומילוי האבן של המצודה משכבה ‭.2 .16‬ מבנה האבן המדורג משכבה ‭.3 .14‬ מערכת הביצורים משכבות ‭.4 .7-6‬ "בית אחיאל" ‭.5 .‬ ה"חדר השרוף" ‭.6 .‬ קיר תמך חדש.