‭.1‬ שטחס בעיר דוד: אתר הגן הארכיאולוגי. ‭.2‬ המשיח קיר מהתקופה ההרודיאנית שנתגלה בחפירות ב"גן ‭.3 ."הארמני‬ תבליט אבן ובו דגמים צמחים מהםטיו המלכותי, שנתגלה בחפירות הכותל. ‭.4‬ חפירות מגן גרושי בהר ציון. ‭.5‬ בור מעוטר ב"צלב לוריין" מהתקופה הצלבנית, שנתגלה ב"גן ‭.6 ."הארמני‬ שרידי חנויות, שנתגלו בדרום הקארדו.