תוכן העניינים

7 דן בהט / חקירת ירושלים מאז איחודה ( מבוא ) 17 אלון דה גרוט / סיור בעיר דוד 34 הלל גבע / אתרים ארכיאולוגיים ברובע היהודי 58 רמי יזרעאל / סיור בקארדו 64 יואל בר-דור / טיילת גגות מרכז השווקים 66 א . ש . / המצודה ( מבוא ) 69 הלל גב ע / המצודה מראשיתה ועד לתקופה העותימאנית 71 א . ש . / המצודה מהתקופה העות מנית ועד ימינו 78 בצלאל עמיקם ואלי שילר / טיילת החומות 86 מנחם מגן / שער שכם 95 מאיר בן דב / סיור בחפירות הר הבית 101 מאיר בן דב / "גן השלום" לאורך החומה הדרומית 105 רמי יזרעאל / סיור לאורך הקו העירוני 112 אריה יצחקי / האנדרטות למשחרי ירושלים 117 רנה גלעד / מוזיאון עמדת תורגימן 123 אבי לבסקי / אתרי ירושלים - מידע שימושי למסייר הקדמה אין עוד נושא שספרות כה עשירה נכתבה אודותיו כמו ירושלים . על אחת כמה וכמה כך הדבר לגבי שרידיה ואתריה מאז איחוד העיר . אעפ"כ , מרבית הספרים הכלליים שנושאם ירושלים הופיעו כבר לפני שנים אחדות ובשל קשיים שהזמן גרמם , הם לא זכו למהדורות חדשות ומעודכנות , אף שהדבר היה מתבקש . רובם אינם כוללים על כן את המקומות שאליהם התייחסנו או שהם לוקים בחסר באשר למחקרים ולחידוש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל