ירושלים אתרים וסיורים

אריאל כתב עת ליריעת ארץ בישראל סירן תשמ"ו ירני 19 X 6 אריאל כתב עת לידיעת ארץ ישראל שנה שמינית / חוברת 46 יוני / 1986 סיון תשמ"ו רשימת המשתתפים :  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל