ביבליוגרפיה של כתבי אביצור

1977 ( 396 כליהם ומיתקניהם של הבדווים בנגב ; אוניברסיטת בן גוריון ועירית באר שבע , פרסומי הארכיון לתולדות באר שבע והנגב מס' 14 עמ' . 6 ( 397 לוחות שנה עממיים בארץ לאור גילויי " מגילת המקדש ;'' אתנוגרפיה ואומנות עממית יהודית , תקצירי הרצאות בקונגרס העולמי למדעי היהדות ומוזיאון ישראל , עמי . 12 ( 398 תמרורים בהר ; הקדמה לספרו של צ . רון " המלונות כביטוי לחקלאות המדרגות בהרי יהודה , "ושומרון החוג לגיאוגרפיה של אוניברסיטת ת"א והמועצה האזורית מטה יהודה , עמ' ד ח . ( 399 תמורות בגידול בעלי חיים , "מילוא" מכון אבשלום ו"אדם 36 , "ועמלו . 'עמ ( 400 תמורות בגידולי גן , גינה וצמחי תעשיה , כנ"ל , 60 . 'עמ ( 401 כלי עבודה ומיתקני הייצור ברצועה החקלאית לאורך תעלת סואץ , נופים , 8 עמ' 36 . 58 ( 402 נופי הארץ ועמלו של אדם ; נופים 9 , 10 עמ' 245 . 249 ( 403 קווי מסילת הברזל בנגב ובסיני בימי מלחמת העולם הראשונה , האגודה הגיאוגרפית הישראלית - תקצירי הרצאות בכנס האגודה ( באר שבע , חנוכה תשל"ג , ( עמ' 11 . 17 ( 404 המלאכה והתעשיה היהודית בירושלים לפני קום המדינה משלהי התקופה העות'מנית ועד תום המנדט...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל