קראו בכותר - אריאל : כתב עת לידיעת ארץ ישראל - מבחר מאמרים בידיעת ארץ-ישראל : תהליכי ייצור ואורחות חיים