הרובע היהודי בירושלים העתיקה

בימי דויד ושלמה לא כללה ירושלים בתחום חומותיה את השטח המהווה כיום את "הרובע . "היהודי מלומדים רבים סברו , כי מה שנקרא בימי בית שני בשם "העיר , "העליונה שבשטחה נמצא הרובע היהודי , לא היה מיושב בתקופת בית ראשון . החפירות הארכיאולוגיות האחרונות שנעשו בתחומי הרובע , ממש במרכזו , מזימות כנראה דעה זו , ויש מקום לקביעה , כי בסוף ימי בית ראשון נכלל שטח הרובע , לפחות חלקו , בתחומי העיר מוקפת ההומות . מקובל גם לחשוב כי הרובע היהודי של התקופה הערבית עד הכיבוש הצלבני לא היה במקום שבו נמצא הרובע היהודי בימינו , אלא בצפונה של העיר . המקורות מן התקופה הצלבנית מציינים , שמקום מושבם של היהודים היה בקרבת שער הורדוס שער" ) . ( "הפרחים עם זאת , נאמנה עלינו עדותו של ר' בנימין מטודלה , שכתב , בתקופת השלטון הצלבני , כלומר לאחר השמדת האוכלוסיה היהודית של ירושלים בזמן הכיבוש הצלבני , כי היהודים שבירושלים חיים "לפאת , "המדינה למטה ממצודתה — היא "מגדל דוד" י . והנושא כולו טעון עוד ליבון . לעומת זאת ברור לחלוטין , כי מאז ימי השלטון הממלוכי ועד מאי 1948 היה קיים ישוב יהודי מתמיד ורצוף באותו הלק של ירושלים אשר נקרא...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל