‭,"סאקה"ה‬ שואב המים הערבי,המעלה את נאד המים ממימי "בירכת אל־סולטאך (מתוך הספר "פלשתינאי' לגיאורג לאנדאור, ‭,1925‬ ברלין)