הבנין ההרוס של המבטשה (טחונת אל באטאן) בראשיתו של נחל עמוד (וואדי טוואחין) שריד יחיד מתקופת פריחתה של תעשיית אריגי הצמר בצפת