מיתקן החביות" על גג הטחנה " עם הדיסק והרצועה (ור' מס' ‭(19‬