טחנת מנוע ליד בארות ערוער עם מיתקן המייצר חשמל בכוח הרוח