‭,,‬רוחייה" ‭מרווחה")‬‭("‬ למילוי מצברים בכפר ערבי (בקעה אל ע'רביה)