מיתקן כוח הרוח למילוי מצברים המספקים אור למחסומי הרכבת