מפת ירושלים במדריך לתירות של ק. בדקר מ־‭,1876‬ ובה חמש טחנות רוח