מקומו של כוח הרוח בפיתוחה של ארץ־ישראל

למרות שבתחומה הגיאוגרפי של ארץ ישראל נוצר המנוע הראשון של האנושות - גלגל המיס אשר מתוך השימוש בו , פותחו בה - בארצנו אביזרים שונים שיצרו אפשרות של ניצול האנרגיה הטמונה במפלי המים עד לכדי שבעים אחוזים מעוצמתם , הרי כוח הרוח כמעט ולא נוצל בארץ לצרכי הייצור , מלבד אולי , לתפקידים שוליים , כגון זריית המדושה בגורן והזרמת אויר במפוחים אצל חרשי הברזל . הצורה היחידה הממשית בה נוצל כוח הרוח , היתה דווקא על פני המים - בהנעת כלי שיט . ראשית השימוש בכוח הרוח היה בארץ אחרת של המזרח התיכון , בפרס . וכנראה שאף השימוש בכוח הרוח שם היה לפי הדוגמה של השימוש בכוח המים אצלנו / באמצעות גלגל אופקי הנמצא מתחת למערכת קלעים ( מפרשים עשויים מחצלות ) המותקנת על צירו . השימוש בכוח הרוח לצרכים תעשייתיים הגיע לאירופה לפני שחדר לארץ ישראל . רק ערב המהפכה התעשייתית באירופה , או עם התחלתה , נעשו נסיונות ראשונים לניצול כוח הרוח גם בארץ . רק החל מהמאה השמונה עשרה ואילך , אנו למדים על מציאותן של טחנות רוח גם בארץ ישראל . רמז ראשון על כך ניתן למצוא בתיאור מסעותיו של האנגלי ר . פוקוק . במפת ירושלים ועיבורה המצוייה בספרו י ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל