מתקני שאיבה קמאיים

יותר נזשלשה רבעים מפני כדור הארץ מכוסים מים . רובם ככולם מי ימים מלוחים שאינם טובים לשתיה ומיעוטם אגמים נהרות ופלגים . אלא שעל מנת להגיע למים הזורמים באפיקם או להעלות את המים ממקור נביעתם אל פני האדמה דרוש מאמץ רב . מאמץ גדול יותר נדרש כדי לאגור מים במקומות שאין בהם מעיינות ופלגי מים ובהם יש לחפור גבים רדודים או בארות עמוקות או גם לחצוב בורות לאגירת מי הגשמים . עבודה רבה השקיע האדם כדי להגיע למים על מנת לרוות את צמאונו , להבטיח את עצם קיומו וכן כדי להשיג מים לבעירו ומאוחר יותר - במקום שניתן הדבר - גם להשקות את אדמתו . ואם נגזר עליו לאכול את לחמו בזיעת אפו , הרי כדי לשתות את מימיו נדרשו ממנו לעתים קרובות , ביחוד בארצנו , מאמץ וסבל גדולים יותר , ונוסף להם הרי כדי להגיע למים ולמצאם , להעלותם ממקורם , או להזרימם למעונו ושדותיו , היה עליו למצוא דרכים ולתבל תחבולות ולפתח כלים וליצור מיתקנים ש יאפשרו לו דבר זה . מלקיקת מים בנוסח אנשי גדעון , ועד םניקתם לגובה של מאות מטרים עלידי כוח מכני , רב המרחק , הן בזמן והן בכלים . בתאור קצר הניתן להלן נעלה צורות שאיבה ומיתקנים , שהוקמו לצורךזה בארץ לפני ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל