זעתר למעלה — הצמח ; למטה, מימין — עלים כתושים למחצה, משמאל — אבקת עלים.