‭.1‬ כלי לזמירה וחטיבה עם גבנון גרזיני מהטיפוס המכונה בדורות האחרונים בפי פלחים ערביים בשם עקורה. נחשף בחפירות שומרון־סבסטיה (מהמאות ‭4—3‬ לםנה"ס) (לפי ‭,Objects from Samaria‬ ע' ‭,458‬ ציור ‭(113/2‬ של ‭G. M. Crowfoot, R. M. Renyon J. W. Crowfoot,‬