לוח אי ‭.3‬ מחטב־מזמרה מתקופת השלטון הרומי־ביןנטי בארץ נחשף בחפירות יחיעם באדיבותו של אגף העתיקות