כלי מיתר מדלעת שמשתמשים בו גם בימינו (בכפר מעיליה)